ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

 

 

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ & ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΤΗΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑΣ ΜΑΚΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ: "ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕ ΦΩΝΑΖΕΤΕ"!