ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΜΑΡΙΑ

 

 

ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

25 ΜΑΡΤΙΟΥ: Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Η ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΑ- Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ (ΚΙΝΗΤΗ)