ΤΕΣΤ

 

ΤΕΣΤ 1

 

Κάντε αυτή τη σύντομη μαθηματική πράξη

που θα καταπλήξει...

Ακολουθήστε μόνο τις οδηγίες βήμα βήμα…

 

Σκεφτείτε έναν αριθμό, που να αντιστοιχεί

πόσες μέρες θα θέλατε να πηγαίνατε σε ταβέρνα το μήνα…

Καλύτερα μην βάλετε μεγάλο αριθμό για να μην κουραστείτε από τις πράξεις.

 

Πολλαπλασιάστε αυτό τον αριθμό με το δύο (2)…

 

Προσθέστε πέντε (5)…

 

Πολλαπλασιάστε τον αριθμό που βρήκατε

με το πενήντα (50)…

 

Προσθέστε στον αριθμό που βρήκατε ακόμη 1762…

 

Αφαιρέστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στο χρόνο της γέννησής σας...

(π.χ. 1968, 1970, 1985 κλπ.)

 

Πρέπει να έχετε βρει έναν τριψήφιο αριθμό…

(π.χ. 110, 125, 150 κλπ).

 

Προσθέστε στον αριθμό που βρήκατε ακόμη δύο (2).

ΛΥΣΗ

 

ΤΕΣΤ 2

 

Σκεφτείτε έναν αριθμό.

  

Πολλαπλασιάστε τον με το 9

Γράψτε τον αριθμό που βγήκε από τον πολλαπλασιασμό.

  

Προσθέστε τα ψηφία του αριθμού που βρήκατε μέχρι να βγει ένας μονοψήφιος αριθμός

  

Αφαιρέστε από τον μονοψήφιο αριθμό το 5.

  

Βρείτε το αντίστοιχο γράμμα της αλφαβήτας από τον αριθμό που προέκυψε από την αφαίρεση.

  

Σκεφτείτε μια χώρα της Ευρώπης που αρχίζει από το συγκεκριμένο γράμμα.

  

Μετά σκεφτείτε ένα χρώμα που να αρχίζει από το δεύτερο γράμμα της χώρας.

 

Τώρα σκεφτείτε ένα μεγάλο ζώο που να αρχίζει από το τέταρτο γράμμα του χρώματος…

  

Γράψτε τις 3 λέξεις που έχετε βρει…

 

 

ΛΥΣΗ

 

 

ΤΕΣΤ 3

 

Έχω γράψει κάπου έναν αριθμό, ο οποίος είναι κρυφός και ο οποίος θα είναι ο αριθμός που θα προκύψει από τις πράξεις που θα κάνετε.

Σκεφτείτε λοιπόν έναν αριθμό.

Ας πούμε ότι ο αριθμός που σκεφτήκατε είναι το 5. Αυτόν τον αριθμό τον γράφω σ' ένα χαρτί.

π.χ. 5

 

Σκεφτείτε τώρα κι έναν άλλο αριθμό.

Ας πούμε ότι ο αριθμός που σκεφτήκατε είναι το 3. Αυτόν τον αριθμό τον γράφω στο χαρτί και τον προσθέτω στον προηγούμενο πίσω ή μπροστά.

π.χ. 53

 

Σκεφτείτε τώρα κι έναν άλλο αριθμό.

Ας πούμε ότι ο αριθμός που σκεφτήκατε είναι το 8. Αυτόν τον αριθμό τον γράφω στο χαρτί και τον προσθέτω στον προηγούμενο πίσω ή μπροστά.

π.χ. 853

 

Τώρα από τον αριθμό που προέκυψε αφαιρέστε το αντίθετό του.

π.χ 853 - 358 = 495

 

Από τον αριθμό που προέκυψε προσθέστε το αντίθετό του

π.χ. 495 + 594 = 1089

 

Προκύπτει λοιπόν από τις πράξεις ο αριθμός 1089. Αυτός όμως είναι ο αριθμός που έχω γράψει κάπου και ήταν κρυφός. Κοιτάξτε λοιπόν παρακάτω και δείτε τον αριθμό που έγραψα...

 

 Ο ΚΡΥΦΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

 

Ξανακάνουμε το τεστ με άλλα νούμερα και με άλλη σειρά. Σκεφτείτε λοιπόν έναν αριθμό.

Ας πούμε ότι ο αριθμός που σκεφτήκατε είναι το 9. Αυτόν τον αριθμό τον γράφω σ' ένα χαρτί.

π.χ. 9

 

Σκεφτείτε τώρα κι έναν άλλο αριθμό.

Ας πούμε ότι ο αριθμός που σκεφτήκατε είναι το 0. Αυτόν τον αριθμό τον γράφω στο χαρτί και τον προσθέτω στον προηγούμενο πίσω ή μπροστά.

π.χ. 90

 

Σκεφτείτε τώρα κι έναν άλλο αριθμό.

Ας πούμε ότι ο αριθμός που σκεφτήκατε είναι το 4. Αυτόν τον αριθμό τον γράφω στο χαρτί και τον προσθέτω στον προηγούμενο πίσω ή μπροστά.

π.χ. 940

 

Τώρα από τον αριθμό που προέκυψε αφαιρέστε το αντίθετό του.

π.χ 940 - 049 = 891

 

Από τον αριθμό που προέκυψε προσθέστε το αντίθετό του

π.χ. 891 + 198 = 1089

 

Προκύπτει λοιπόν από τις πράξεις ο αριθμός 1089. Αυτός όμως είναι ο ίδιος αριθμός που είχα γράψει και ήταν κρυφός. Κοιτάξτε λοιπόν παρακάτω και δείτε και πάλι τον αριθμό που έγραψα...

 

Ο ΚΡΥΦΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

 

Ξανακάνουμε το τεστ με άλλα νούμερα και με άλλη σειρά. Σκεφτείτε λοιπόν έναν αριθμό.

Ας πούμε ότι ο αριθμός που σκεφτήκατε είναι το 1. Αυτόν τον αριθμό τον γράφω σ' ένα χαρτί.

π.χ. 1

 

Σκεφτείτε τώρα κι έναν άλλο αριθμό.

Ας πούμε ότι ο αριθμός που σκεφτήκατε είναι το 2. Αυτόν τον αριθμό τον γράφω στο χαρτί και τον προσθέτω στον προηγούμενο πίσω ή μπροστά.

π.χ. 21

 

Σκεφτείτε τώρα κι έναν άλλο αριθμό.

Ας πούμε ότι ο αριθμός που σκεφτήκατε είναι το 6. Αυτόν τον αριθμό τον γράφω στο χαρτί και τον προσθέτω στον προηγούμενο πίσω ή μπροστά.

π.χ. 621

 

Τώρα από τον αριθμό που προέκυψε αφαιρέστε το αντίθετό του.

π.χ 621 - 126 = 495

 

Από τον αριθμό που προέκυψε προσθέστε το αντίθετό του

π.χ. 495 + 594 = 1089

 

Προκύπτει λοιπόν από τις πράξεις ο αριθμός 1089. Αυτός όμως είναι ο ίδιος αριθμός που είχα γράψει και ήταν κρυφός. Κοιτάξτε λοιπόν παρακάτω και δείτε και πάλι τον αριθμό που έγραψα...

 

Ο ΚΡΥΦΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

 

Οποιοδήποτε αριθμό και να βάλετε, εάν μπει στη σωστή σειρά προκύπτει πάντα ο ίδιος αριθμός.

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ