ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

 

 

 

Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

 

Μια φορά κάποιος Παπαδόπουλος εν ονόματι και ψευδός έμενε στην οδό Παπαρρηγοπούλου.

Και  μια μέρα ένα άλογο ψόφησε στην είσοδο της πολυκατοικίας του

και γι’ αυτό θεώρησε καλό να τηλεφωνήσει στην αστυνομία να πάει να το μαζέψει.


Παίρνει λοιπόν τηλέφωνο στην αστυνομία κατά τις 8.00’ το πρωΐ.

Ντρίνγκ…το τηλέφωνο.

Ναι ποιος είναι; Λέει ο Αστυνόμος.

Κααααληηηηημέεεεραααα σας. Λέει ο Παπαδόπουλος.

Ναι ποιος είναι; Ξαναλέει ο Αστυνόμος.

Είμαι ο Πααααπααααδόοοοπουπουλοοοος. Ξαναλέει.

Ναι για πέστε μου κύριε Παπαδόπουλε, τι θέλετε; Λέει ο Αστυνόμος.

Έεεεναααα άαααλοοοογοο ψόοοοφηηηησεε

εεεεδώωωω στηηηην ποοοολυυυυκαααατοιοικίιιιαααα μαααας. Λέει ο Παπαδόπουλος.

Πέστε μου που μένετε να ‘ρθουμε να το πάρουμε, κύριε Παπαδόπουλε. Λέει ο Αστυνόμος.

Μέεεενωω στηηηην Παααααααααα….. Προσπαθεί να πει ο Παπαδόπουλος.

Στην Πανεπιστημίου; Τον κόβει ο Αστυνόμος.

Και το κλείνει το τηλέφωνο ο κ. Παπαδόπουλος γιατί νόμιζε πως τον κορόϊδευε ο κ. Αστυνόμος.

 

Μετά από 10 λεπτά ξαναπαίρνει τηλέφωνο ο κ. Παπαδόπουλος.

Ντρίνγκ…το τηλέφωνο.

Ναι ποιος είναι; Λέει ο Αστυνόμος.

Κααααληηηηημέεεεραααα σας. Λέει ο Παπαδόπουλος.

Ναι ποιος είναι; Ξαναλέει ο Αστυνόμος.

Είμαι ο Πααααπααααδόοοοπουπουλοοοος. Ξαναλέει.

Ναι για πέστε μου κύριε Παπαδόπουλε, τι θέλετε; Λέει ο Αστυνόμος.

Έεεεναααα άαααλοοοογοο ψόοοοφηηηησεε

εεεεδώωωω στηηηην ποοοολυυυυκαααατοιοικίιιιαααα μαααας. Λέει ο Παπαδόπουλος.

Πέστε μου που μένετε να ‘ρθουμε να το πάρουμε, αυτό το παλιάλογο, κύριε Παπαδόπουλε.

Λέει ο Αστυνόμος.

Μέεεενωω στηηηην Παααααααααα….. Προσπαθεί να πει ο Παπαδόπουλος.

Στην Πανεπιστημίου; Τον κόβει ο Αστυνόμος.

Και το ξανακλείνει το τηλέφωνο ο κ. Παπαδόπουλος γιατί νόμιζε πως τον κορόϊδευε ο κ. Αστυνόμος.

 

Και για να μην φλυαρούμε ο κ. Παπαδόπουλος ξαναπήρε τηλέφωνο μετά από 30’ λεπτά,

και μετά από 1 ώρα, και μετά από 2 ώρες, και το μεσημέρι, και το απόγευμα, και το βράδυ…

και πάντα ακολουθούσε ο παραπάνω διάλογος.

 

Την άλλη μέρα ξαναπαίρνει τηλέφωνο ο κ. Παπαδόπουλος.

Ντρίνγκ…το τηλέφωνο.

Ναι ποιος είναι; Λέει ο Αστυνόμος.

Κααααληηηηημέεεεραααα σας. Λέει ο Παπαδόπουλος.

Ναι κ. Παπαδόπουλε; Πέστε μου που μένετε να ‘ρθουμε να το πάρουμε, αυτό το παλιάλογο.

Λέει ο Αστυνόμος.

Μέεεενωω στηηηην Παααααααααα….. Προσπαθεί να πει ο Παπαδόπουλος.

Στην Πανεπιστημίου; Τον κόβει ξανά ο Αστυνόμος.

Εκειεί το πήηηηγαααα τώωωωραα.

 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ