ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΒΒΑΔΩΝ

ΟΣΙΟΣ ΗΣΑΪΑΣ Ο ΑΝΑΧΩΡΗΤΗΣ

Η ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΠΟ

ΟΣΙΟΣ ΠΑΜΒΩ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ