ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

 

 

 

 

ΓΕΡΩΝ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ (Ο ΣΠΗΛΑΙΩΤΗΣ)

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ

Η ΝΟΕΡΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

ΤΟ ΠΡΟΟΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΡΑΤΙΚΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ