ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

 

 

 

 

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΟ