ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΡΟΣΤΑΝΔΗΣ

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΝΑ ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ