ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

 

 

 

 

ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Α'

ΚΑΤΑ ΠΛΟΥΤΟΥΝΤΩΝ