ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

   

 ΣΟΦΟΝΙΑΣ

     

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

                        

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΣΟΦΟΝΙΑΣ 
 ΚΕΦ. 1-2: Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
 ΚΕΦ. 2: ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
 ΚΕΦ. 3: ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
 ΚΕΦ. 3: ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ