ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

   

 ΟΒΔΙΟΥ

     

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

                        

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΟΒΔΙΟΥ 
 ΚΕΦ. 1: Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΔΩΜ
 ΚΕΦ. 1: Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ