ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

   

 ΝΑΟΥΜ

     

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

                        

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΝΑΟΥΜ 
 ΚΕΦ. 1: Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΟΥ
 ΚΕΦ. 2-3: Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΙΝΕΥΗ