ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

   

 ΜΙΧΑΙΑΣ

     

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

                        

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΜΙΧΑΙΑΣ 
 ΚΕΦ. 1-3: Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ - Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ
 ΚΕΦ. 4-5: ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΩΝ - ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑΣ
 ΚΕΦ. 6-7: ΝΕΑ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ
 ΚΕΦ. 7: ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ