ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

   

 ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β'

                          

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

ΕΟΡΤΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΚΕΦ. 1-2: ΕΟΡΤΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΟΙ ΜΗΧΑΝΟΡΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑ
ΚΕΦ. 3: ΟΙ ΜΗΧΑΝΟΡΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑ - Η ΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ
Η ΑΝΤΙΙΟΥΔΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΟΧΟΥ Δ'
ΚΕΦ. 4-5: ΟΙ ΜΗΧΑΝΟΡΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΙΜΩΝΑ ΤΟΥ ΙΑΣΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ

ΚΕΦ. 5-6: Η ΑΝΤΙΙΟΥΔΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΟΧΟΥ Δ' - ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΑΖΑΡΟΣ

ΚΕΦ. 7: ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΑΔΕΡΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥΣ
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΤΟΥ ΜΑΚΚΑΒΑΙΟΥ

ΚΕΦ. 8-9: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΤΟΥ ΜΑΚΚΑΒΑΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΟΧΟΥ Δ' - Ο ΟΙΚΤΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΟΧΟΥ Δ'

ΚΕΦ. 10: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΤΟΥ ΜΑΚΚΑΒΑΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΟΧΟΥ Ε' - Η ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

ΚΕΦ. 11: Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΚΑΙ Η ΗΤΤΑ ΤΟΥ         

ΚΕΦ. 12-13: ΟΙ ΝΙΚΗΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΤΟΥ ΜΑΚΚΑΒΑΙΟΥ

ΚΕΦ. 14-15: Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΟΥΔΑΙΑ - ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΑ