ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

   

 ΙΩΝΑΣ

     

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

                        

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΩΝΑΣ 
 ΚΕΦ. 1-2: Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΙΩΝΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ
 ΚΕΦ. 3: ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΩΝΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΩΝ ΝΙΝΕΥΙΤΩΝ
 ΚΕΦ. 4: Η ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΩΝΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ