ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

   

 ΙΩΗΛ

     

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

                        

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΩΗΛ 
 ΚΕΦ. 1: Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΩΝ ΑΚΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ - Ο ΘΡΗΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ
 ΚΕΦ. 2-3: Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
 ΚΕΦ. 4: Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ