ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

   

 ΑΜΩΣ

     

ΑΡΧΙΚΗ

ΑΜΩΣ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ Π.Δ.

                

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΜΩΣ 
 ΚΕΦ. 1-2: Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ
 ΚΕΦ. 2-6: Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
 ΚΕΦ. 7-9: ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΩΣ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ