ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

   

 ΑΓΓΑΙΟΣ

     

ΑΡΧΙΚΗ

ΑΓΓΑΙΟΣ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ Π.Δ.

                        

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΓΓΑΙΟΣ 
 ΚΕΦ. 1: ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
 ΚΕΦ. 2: ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΛΠΙΔΑΣ