ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

   

 ΑΒΒΑΚΟΥΜ

     

ΑΡΧΙΚΗ

ΑΒΒΑΚΟΥΜ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ Π.Δ.

 

 

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ABBAKOYM 
 ΚΕΦ. 1-2: ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ - ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΘΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΕΙ
 ΚΕΦ. 2: ΑΠΕΙΛΕΙΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΙΕΣΤΩΝ
 ΚΕΦ. 3: Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ