ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ - Λ'

ΛΑΖΑΡΟΣ

ΑΓΙΟΣ

-

-

-

-

ΛΑΜΕΧ

Ο ΔΙΚΑΙΟΣ

-

-

-

-

ΛΕΙΑ

Η ΔΙΚΑΙΗ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΛΕΥΪ

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΛΟΥΚΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

-

-

-

-

ΛΩΤ

Ο ΔΙΚΑΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-