ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ - Β'

ΒΑΡΝΑΒΑΣ

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

-

-

-

-

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

ΑΓΙΟΣ

-

-

-

-

ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΒΟΟΖ

Ο ΔΙΚΑΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ

-

-

-