ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ- ΑΓΙΕΣ

ΑΝΝΑ

Η ΔΙΚΑΙΗ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΑΝΝΑ Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ

ΑΓΙΑ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

ΕΙΚΟΝΕΣ 3

ΕΙΚΟΝΕΣ 4

ΑΝΝΑ Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ

ΑΓΙΑ

ΕΙΚΟΝΕΣ 5

ΕΙΚΟΝΕΣ 6

-

-

ΑΝΝΑ Η ΠΡΟΦΗΤΙΔΑ

Η ΔΙΚΑΙΗ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΑΣΕΝΝΕΘ (ΑΣΕΝΑΘ)

Η ΔΙΚΑΙΗ - - - -

ΔΑΜΑΡΙΣ

ΑΓΙΑ

-

-

-

-

ΔΕΒΒΩΡΑ

Η ΔΙΚΑΙΗ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

- -

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΑΓΙΑ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΕΥΑ

Η ΔΙΚΑΙΗ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

ΕΙΚΟΝΕΣ 3 ΕΙΚΟΝΕΣ 4

ΛΕΙΑ

Η ΔΙΚΑΙΗ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

- -

ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΑΓΙΑ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΩΠΑ

ΑΓΙΑ

ΕΙΚΟΝΕΣ

-

-

-

ΜΑΡΙΑΜ

Η ΔΙΚΑΙΗ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

- -

ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ

ΑΓΙΕΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΡΑΧΗΛ

Η ΔΙΚΑΙΗ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

- -

ΡΕΒΕΚΚΑ

Η ΔΙΚΑΙΗ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

- -

ΡΟΥΘ

Η ΔΙΚΑΙΗ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

- -

ΣΑΛΩΜΗ

ΑΓΙΑ

ΕΙΚΟΝΕΣ

-

-

-

ΣΑΡΡΑ

Η ΔΙΚΑΙΗ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

- -