ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

 

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ- ΔΙΚΑΙΟΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΑΑΡΩΝ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΑΒΕΛ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΑΒΙΑ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΑΒΡΑΑΜ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

ΕΙΚΟΝΕΣ 3

ΕΙΚΟΝΕΣ 4

ΑΒΡΑΑΜ- Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

ΕΙΚΟΝΕΣ 3

-

ΑΒΡΑΑΜ- ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΑΔΑΜ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

ΕΙΚΟΝΕΣ 3

ΕΙΚΟΝΕΣ 4

ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΕΥΑ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

ΕΙΚΟΝΕΣ 3

ΕΙΚΟΝΕΣ 4

ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΕΥΑ (ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ)

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 5

-

-

-

ΑΖΑΡΙΑΣ

ΒΙΟΣ

-

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΑΜΙΝΑΔΑΒ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΑΝΑΝΙ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΑΝΝΑ

ΒΙΟΣ

-

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΑΡΑΜ

ΒΙΟΣ

-

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΑΡΦΑΞΑΔ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΑΣΑ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΑΣΕΝΝΕΘ (ΑΣΕΝΑΘ)

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΑΣΗΡ

ΒΙΟΣ

-

ΕΙΚΟΝΕΣ

-

-

-

ΑΧΙΑ

ΒΙΟΣ

-

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΒΕΝΙΑΜΙΝ

ΒΙΟΣ

-

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΒΟΟΖ

ΒΙΟΣ

-

ΕΙΚΟΝΕΣ

-

-

-

ΓΑΔ

ΒΙΟΣ

-

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΓΕΔΕΩΝ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΔΑΒΙΔ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΔΑΝ

ΒΙΟΣ

-

ΕΙΚΟΝΕΣ

-

-

-

ΔΕΒΒΩΡΑ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΕΒΕΡ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΕΛΕΑΖΑΡ

ΒΙΟΣ

-

ΕΙΚΟΝΕΣ

-

-

-

ΕΛΙΣΑΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΕΝΩΣ

ΒΙΟΣ

-

ΕΙΚΟΝΕΣ

-

-

-

ΕΝΩΧ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΕΣΡΩΜ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΕΥΑ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

ΕΙΚΟΝΕΣ 3

ΕΙΚΟΝΕΣ 4

ΖΑΒΟΥΛΩΝ

ΒΙΟΣ

-

ΕΙΚΟΝΕΣ

-

-

-

ΖΑΡΑ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΗΛΙΑΣ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

ΕΙΚΟΝΕΣ 3

ΕΙΚΟΝΕΣ 4

ΗΛΙΑΣ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 5

ΕΙΚΟΝΕΣ 6

ΕΙΚΟΝΕΣ 7

ΕΙΚΟΝΕΣ 8

ΗΛΙΑΣ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 9

ΕΙΚΟΝΕΣ 10

ΕΙΚΟΝΕΣ 11

ΕΙΚΟΝΕΣ 12

ΗΛΙΑΣ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 13

-

-

-

ΗΣΑΪΑΣ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

ΘΑΡΡΑ (ΘΑΡΑ)

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΙΑΚΩΒ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

ΕΙΚΟΝΕΣ 3

ΕΙΚΟΝΕΣ 4

ΙΑΡΕΔ

ΒΙΟΣ

-

ΕΙΚΟΝΕΣ

-

-

-

ΙΑΦΕΘ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΙΕΣΣΑΙ

ΒΙΟΣ

-

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΙΟΥΔΑΣ

ΒΙΟΣ

-

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΙΣΑΑΚ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

ΕΙΚΟΝΕΣ 3

-

ΙΣΑΑΚ- ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΙΣΣΑΧΑΡ

ΒΙΟΣ

-

ΕΙΚΟΝΕΣ

-

-

-

ΙΩΒ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΙΩΣΗΦ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΚΑΪΝΑΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΦΑΞΑΔ)

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΚΑΪΝΑΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣ)

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΛΑΜΕΧ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΛΕΙΑ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΛΕΥΪ

ΒΙΟΣ

-

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΛΩΤ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΜΑΘΟΥΣΑΛΑΣ

ΒΙΟΣ

-

ΕΙΚΟΝΕΣ

-

-

-

ΜΑΛΕΛΕΗΛ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΜΑΡΙΑΜ

ΒΙΟΣ

-

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ

ΒΙΟΣ

-

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΜΩΥΣΗΣ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

ΕΙΚΟΝΕΣ 3

-

ΝΑΑΣΣΩΝ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΝΑΘΑΝ

ΒΙΟΣ

-

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΝΑΧΩΡ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ (ΝΕΦΘΑΛΙ)

ΒΙΟΣ

-

ΕΙΚΟΝΕΣ

-

-

-

ΝΩΕ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΡΑΓΑΥ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΡΑΧΗΛ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΡΕΒΕΚΚΑ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΡΟΒΟΑΜ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΡΟΥΒΗΝ

ΒΙΟΣ

-

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΡΟΥΘ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΣΑΛΑ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΣΑΛΜΩΝ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΣΑΜΕΑΣ Ο ΕΛΑΜΙΤΗΣ (ΣΑΜΑΪΑΣ)

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΣΑΜΟΥΗΛ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΣΑΡΡΑ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΣΕΡΟΥΧ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΣΗΘ

ΒΙΟΣ

-

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΣΗΜ

ΒΙΟΣ

-

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΣΟΛΟΜΩΝ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ 1

ΕΙΚΟΝΕΣ 2

-

-

ΣΥΜΕΩΝ

ΒΙΟΣ

-

ΕΙΚΟΝΕΣ

-

-

-

ΦΑΛΕΓ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΦΑΡΕΣ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΦΙΝΕΕΣ

ΒΙΟΣ

-

ΕΙΚΟΝΕΣ

-

-

-

ΩΒΗΔ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΩΡ

ΒΙΟΣ

-

-

-

-

-

 

 

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

(ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ)

ΑΪΛΩΜ

ΒΙΟΣ

-

ΑΒΑΙΣΣΑΝ

ΒΙΟΣ

-

ΑΒΔΩΝ

ΒΙΟΣ

-

ΑΒΙΓΑΙΑ

ΒΙΟΣ

-

ΑΓΑΡ

ΒΙΟΣ

-

ΑΩΔ

ΒΙΟΣ

-

ΩΒΗΔ (ΑΔΔΩ)

ΒΙΟΣ

-

ΒΑΡΑΚ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΒΕΣΕΛΕΗΛ

ΒΙΟΣ

-

ΓΑΔ

ΒΙΟΣ

-

ΓΟΘΟΝΙΗΛ

ΒΙΟΣ

-

ΔΕΙΝΑ

ΒΙΟΣ

-

ΕΛΙΑΒ

ΒΙΟΣ

-

ΕΦΡΑΙΜ

ΒΙΟΣ

-

ΘΩΛΑ

ΒΙΟΣ

-

ΙΑΗΛ

ΒΙΟΣ

-

ΙΑΪΡ

ΒΙΟΣ

-

ΙΕΦΘΑΕ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΙΘΑΜΑΡ

ΒΙΟΣ

-

ΙΟΥ

ΒΙΟΣ

-

ΙΣΜΑΗΛ

ΒΙΟΣ

-

ΙΩΗΛ (ΙΩΑΔ)

ΒΙΟΣ

-

ΙΩΝΑΘΑΝ

ΒΙΟΣ

-

ΜΑΝΑΣΣΗΣ

ΒΙΟΣ

-

ΝΩΕΜΙΝ

ΒΙΟΣ

-

ΡΑΑΒ

ΒΙΟΣ

-

ΣΑΜΕΓΑΡ

ΒΙΟΣ

-

ΣΑΜΨΩΝ

ΒΙΟΣ

ΒΙΟΣ

ΣΕΙΡΑΧ

ΒΙΟΣ

-

ΧΑΛΕΒ

ΒΙΟΣ

-

ΧΑΜ

ΒΙΟΣ

-

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ορθόδοξος Συναξαριστής

Έντυπες και διαδικτυακές Εγκυκλοπαίδειες

Βασική Επιστήμη και Ζωή: Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια

Βικιπαίδεια: wikipedia.org: Εγκυκλοπαίδεια στο διαδίκτυο

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στον κατάλογο των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης προσθέτω και ονόματα, που μπορεί να μην εορτάζονται ή να μην αναφέρονται στον κατάλογο της Κυριακής προ του Χριστού Γεννήσεως, όμως η ζωή τους σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, ήταν θεάρεστη και με τις πράξεις τους ευαρέστησαν τον Κύριο, όπως ο Χαμ, η Άγαρ και ο Ισμαήλ, η Δείνα, ο Μανασσής και ο Εφραίμ, ο Βεσελεήλ και ο Ελιάβ, ο Χάλεβ, ο Ιθάμαρ, οι Κριτές Γοθονιήλ, Αώδ, Σαμεγάρ, Θωλά, Ιαΐρ, ο Ιεφθάε, ο Αβαισσάν, ο Αϊλώμ, ο Αβδών και ο Σαμψών, οι δίκαιες Ραάβ, Νωεμίν, Ιαήλ και Αβιγαία, ο Ιωνάθαν, οι προφήτες Γαδ, Ιού και Ωδήδ (Αδδώ), καθώς και ο σοφός Σειράχ.

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΙΣΩ

ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ Π.Δ.

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ Π.Δ.