ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ορθόδοξος Συναξαριστής

Έντυπες και διαδικτυακές Εγκυκλοπαίδειες

Βασική Επιστήμη και Ζωή: Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια

Βικιπαίδεια: wikipedia.org: Εγκυκλοπαίδεια στο διαδίκτυο

 

Ο παρών ιστοχώρος είναι προσωπικός και δεν έχει κερδοσκοπικό ή άλλο σκοπό. Εάν δίχως την πρόθεσή μου θίγω πνευματικά δικαιώματα, παρακαλώ επικοινωνήστε άμεσα μαζί μου <aiasgr@sch.gr>.

 

Κάποιες από τις εικόνες του ιστοχώρου προέρχονται και προβάλλονται με την ευγενική παραχώρηση από το site www.eikonografos.com.

 

 

Ακόμη έχουν χρησιμοποιηθεί εικόνες και κείμενα (στα οποία βέβαια έχει γίνει επεξεργασία) που προέρχονται από το site saint.gr.

 

 

Άλλες πηγές που έχουν χρησιμοποιηθεί στην Αγιολογία είναι το Ορθόδοξο Βίκι, η Βικιπαίδεια,  καθώς και σχολικά εγχειρίδια (στα οποία βέβαια έχει γίνει επεξεργασία).

 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΙΣΩ

ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ